پیدا

تحت سایه توانستید در قدرت بمانید ????

درخواست حذف اطلاعات

عباس عبدی ✔️ فرض کنیم نمی بود، و همچنان شخص مورد علاقه تندروها مثل رییس ت سابق سکان ت را در دست داشت، در این صورت با چه وضعی مواجه می شدیم؟ شاید بتوان گفت که بدترین نقطه ضعف و ایراد همین است که اجازه نداد مردم نتایج حاصل از نوعی سیاست ناب دانه و غیر عقلایی را تجربه کنند و زودتر از آنچه که انتظار می رفت، بساط این ناب دی را جمع کرد. البته اگر خودشان مصدر امور بودند، بالاجبار، نه که ده پله پایین تر از آن را می پذیرفتند و مارش پیروزی می زدند، زیرا انگیزه بقا نزد آنان قوی تر از چیزی است که به تصور در آید. آنان برای بقای در قدرت به هر رطب و یابسی متوسل خواهند شد. از این رو در برابر یک دوراهی قرار داشتند، یا برای بقای خود، به توافقی تن می دادند که چیزی کمتر از تسلیم نبود، یا آنکه به راه خود ادامه می دادند تا کشور را به خاک سیاه بنشانند و ونزوئلایی دیگر و بدتر را در خاورمیانه متولد کنند. ✔️پرسش این است که اگر توافق هسته ای را نمی پذیرفتند، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا ادامه دادن بر غنی سازی و سیاست قبلی کمکی به قدرت نظامی و دفاعی ایران می کرد که نقش بازدارندگی داشته باشد؟ به طور قطع بله؛ اگر ایران در پی دستی به سلاح هسته ای بود. البته اگر چنین فرضی محتمل بود. ولی نکته اینجاست که مسئولین کشور از رأس تا قاعده همواره تأکید کرده اند که چنین هدفی ندارند و نداشته اند و حتی حرمت شرعی برای دستی به چنین سلاحی قایل شده اند. بنابراین چنین هدفی در برنامه نبوده. خوب هنگامی که چنین هدفی در سیاست ایران نیست، چگونه می تواند از طریق دستی به آن خود را به لحاظ نظامی و دفاعی قدرتمند کند؟ ✔️از همه بدتر اینکه پیش از به علت وجود قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، همه کشورهای جهان به استثنای دو یا سه مورد کم یا بی اهمیت، علیه ایران موضع گیری می د، و این ضعیف ترین موضع برای یک کشور است. مانع تداوم این مسیر و به بار نشستن آن شد. به نظر می رسد که برخی افراد حافظه ضعیفی دارند، زیرا به یاد ندارند که چگونه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران با 15 رأی مثبت تصویب، و چه هزینه های بی خودی برای ب یک رأی منفی یا ممتنع داده می شد. در حالی که اکنون همه جهان بجز اسراییل و عربستان علیه رفتار ایالات متحده هستند. چرا؟ نه به دلیل اینکه علاقه ای به ایران دارند، بلکه به این علت روشن که اقدام ترامپ علیه را، اقدامی علیه نظم جهانی و خودشان می بینند، و این شاید اولین بار باشد که پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده تا این حد منزوی باشد که حتی ت کانادا نیز اقدام آن را در وج از رد و محکوم کند. ✔️متأسفانه برخی از نیروهای تندرو و غیر مسئول، به جای آنکه شکرگزار وجود باشند، چرا که تحت سایه توانسته اند هنوز در ایران در قدرت باشند، می کوشند که با ت یب چهره مخدوش خود را بازسازی کنند. غافل از اینکه رفتار آنان به روشنی در کنار ترامپ طبقه بندی می شود. آنان که کاسبان تحریم بودند و از این طریق سرمایه هایی را با توجیه دور زدن تحریم ها به دست آوردند و برخی از آنان در زندان هستند، اکنون نیز در پی احیای تحریم ها هستند تا بلکه دوباره به میدان بیایند و با توجیه اینکه می توانند تحریم ها را دور بزنند بخش مهمی از اموال مردم را به جیب خود واریز کنند. ✔️مشکل این است که مهم ترین نقطه قوت که نجات کشور از فاجعه تمام عیار بود، اکنون به مهم ترین نقطه ضعف آن تبدیل شده است. زیرا هنگامی که این کشتی نجات یافت، همه سرنشینان آن نیز نجات یافتند و دلواپسان نیز در این کشتی بودند، و اکنون که نجات یافته اند، همه خطرات گذشته را انکار می کنند. یکی از بزرگ ترین دستاوردهای ایران بوده است. در بزرگی آن همین بس که رییس جمهور ایالات متحده فارغ از اینکه انگیزه او چیست، برخلاف تمام قواعد شناخته شده از آن خارج می شود و یک جهان را یک صدا علیه خود بسیج می کند.